مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت (بندرانزلی)

مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت (بندرانزلی):

آدرس: شهرستان بندرانزلی-میدان گاز-لاله ۲- محراب ۱- نبش ایثار ۲

تلفن: ۰۱۳۴۴۴۳۵۲۳۳-۰۱۳۴۴۴۳۵۲۳۲