مراکز آموزشی

مراکز آموزشی

تلفن: ۰۱۳۳۳۳۶۲۲۶۱-۰۱۳۳۳۳۶۲۰۳۸

آدرس: گیلان، رشت، تقاطع غیر همسطح نیایش (میدان سابق گاز)،ابتدای خیابان نامجو (آموزش کارکنان دولت)

مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت - شماره ۱ (رشت)

تلفن: ۰۱۳۳۴۳۵

آدرس: گیلان، رشت، میدان فرهنگ، جنب فروشگاه رفاه (آموزش فراگیران آزاد)

مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت - شماره ۲ (رشت)

تلفن: ۰۱۳۴۴۴۳۵۲۳۳-۰۱۳۴۴۴۳۵۲۳۲

آدرس: شهرستان بندرانزلی-میدان گاز-لاله ۲- محراب ۱- نبش ایثار ۲

مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت (بندرانزلی)

تلفن: ۰۱۳۳۴۷۳۱۶۱۶-۰۱۳۳۴۷۲۵۴۸۸

آدرس: استان گیلان شهرستان فومن-خیابان مفتح

مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت (فومن)