مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت - شماره ۱ (رشت)

مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت - شماره ۱ (رشت):

آدرس: گیلان، رشت، تقاطع غیر همسطح نیایش (میدان سابق گاز)،ابتدای خیابان نامجو (آموزش کارکنان دولت)

تلفن: ۰۱۳۳۳۳۶۲۲۶۱-۰۱۳۳۳۳۶۲۰۳۸