مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت (فومن)

مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت (فومن):

آدرس: استان گیلان شهرستان فومن-خیابان مفتح

تلفن: ۰۱۳۳۴۷۳۱۶۱۶-۰۱۳۳۴۷۲۵۴۸۸