آموزشهای تخصصی کارکنان دولت

مرکز آموزش شماره ۱ (مرکز آموزش‌های تخصصی کوتاه مدت کارکنان دولت):

آدرس: گیلان، رشت، تقاطع غیر همسطح نیایش (میدان سابق گاز)،ابتدای خیابان نامجو (آموزش کارکنان دولت)

تلفن: ۰۱۳۳۳۳۶۲۲۶۱-۰۱۳۳۳۳۶۲۰۳۸