آموزشهای تخصصی فراگیران آزاد

مرکز آموزش شماره ۲ (مرکز آموزش‌های تخصصی کوتاه مدت فراگیران آزاد):

آدرس: گیلان، رشت، میدان فرهنگ، جنب فروشگاه رفاه

تلفن: ۰۱۳۳۴۳۵