بانک های اطلاعاتی-Access

ACCESS Microsoft

معرفی دوره :

مهمترین گام در نظام مند کردن اطلاعات و اسناد در سازمان ها ایجاد بانک های اطلاعاتی است . Access قدرت بالایی در پیاده سازی پایگاه دادهها دارد، به صورت شئ گرا طراحی شده و قادر است مدیریت داده ها را برعهده بگیرد.

هدف دوره:

  • پیاده سازی بانک اطلاعاتی پس از تجزیه و تحلیل و طراحی آن با استفاده از نرم افزار Access

سرفصل :

  • مفاهیم اولیه آشنایی با محیط کار Access
  • کار با بانکهای اطلاعاتی (پایگاه داده)
  • آشنایی با جداول
  • ایجاد و استفاده از پرس و جو
  • نحوه ایجاد و استفاده از پرس و جوی عملیاتی ( (Query Action
  • استفاده از فرمها
  • ابزارهای گزارش گیری

مدت دوره:

مدت دوره

(ساعت)

نظری

عملی

جمع

۰۵:۰۰

۲۱:۰۰

۲۶:۰۰