ستاد معاونت آموزشی

‌‌‌‌‌‌‌جناب دکتر محمد علی رحیمی پور

محمد علی رحیمی پور شیخانی نژاد
معاون آموزشی جهاد دانشگاهی استان گیلان

سوابق علمی و اجرایی

استادیار - هیات علمی سازمان جهاد دانشگاهی استان گیلان

پست الکترونیک: Rahimipour@acecr.ac.ir

 

 

فاطمه کریمی
مدیر اجرایی و هماهنگی

 

پری ناز شناسی
کارشناس اجرایی و پشتیبانی مراکز

 

مهدی زحمتکش‌‌‌‌
مسئول دفتر

 

نشانی: گیلان، رشت، تقاطع غیر همسطح نیایش (میدان سابق گاز)، ابتدای خیابان نامجو

تلفن: ۰۱۳۳۳۳۶۲۲۷۴

کد پستی: ۴۱۴۴۷۸۴۴۴۸

کلید واژه ها: محمد علی رحیمی پور پورشیخانی نژاد ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سرپرست معاونت آموزش و کارآفرینی معاونت آموزش و کارآفرینی گیلان جهاد دانشگاهی رشت رحیمی پور جهاد ستاد معاونت آموزشی فاطمه کریمی مهدی زحمتکش‌‌‌‌ مدیر اجرایی و هماهنگی مسئول دفتر