زبان آلمانی

دوره آموزشی زبان آلمانی

معرفی دوره:

گسترش ارتباطات در جهان، توسعه و پیشرفت علوم مختلف و ورود شبکه جهانی اینترنت به کلیه عرصه های اطلاعاتی و ارتباطی فراگیری زبان های خارجی را امری اجتناب ناپذیر ساخته است. روند رو به رشد علوم مختلف و به تبع آن توسعه تکنولوژی و صنعت و نیاز دانشجویان بالاخص دانشجویان گروه های فنی به استفاده از منابع و مراجع و گذراندن دوره های تخصصی در کشورهای آلمانی زبان و بالاخره علاقه مندی شخصی فراگیران به آموختن زبان آلمانی حاکی از ضرورت برگزاری این دوره آموزشی است.

هدف دوره:

هدف این دوره آموزش مهارت های چهارگانه زبان آلمانی (گفتار، شنیدار، نوشتار و خواندن) با تأکید ویژه بر مکالمه این زبان است.

شرایط پذیرش:

این دوره آموزشی برای نوجوانان و بزرگسالان برگزار می شود. لازم است داوطلبین در صورت برخورداری از زمینه قبلی آموزش زبان آلمانی، در آزمون ورودی شرکت کرده و از سطح مربوطه به ادامه آموزش بپردازند.

مدت دوره:

دوره زبان آلمانی شامل ۴۸۰ ساعت آموزشی است که طی ۱۲ ترم ۱۰ هفته ای برگزار میگردد.

ساختار دوره:

ABBR

LEVEL

TERM

E1

Elementary 1

1

E2

Elementary 2

2

E3

Elementary 3

3

PI1

Pre-Intermediate 1

4

PI2

Pre-Intermediate 2

5

PI3

Pre-Intermediate 3

6

I1

Intermediate 1

7

I2

Intermediate 2

8

I3

Intermediate 3

9

UI1

Upper-Intermediate 1

10

UI2

Upper-Intermediate 2

11

UI3

Upper-Intermediate 3

12