روبان دوزی

روبان دوزی تکمیلی

معرفی دوره:

با توجه به اهمیت هنرهای سنتی و صنایع دستی به عنوان یکی از مهمترین عناصر هویت ملی و بومی، برگزاری دوره های آموزشی در زمینه رشته های مختلف صنایع دستی مانندآشنایی با انواع رودوزیهای سنتی از جمله روبان دوزی، مورد لزوم می باشد.

هدف دوره:

  • آشنایی با مبانی نظری و عملی انواع تزیینات روبان دوزی.

سرفصل:

  • آشنایی تکمیلی با نحوه ی انواع دوختهای تزیینی با روبان
  • آشنایی با دوخت انواع گلهای روبانی، گلهای تزیینی مانند رز، سنبل، نسترن وحشی، زنبق، نیلوفرو...
  • ترکیب دوختها و گل و برگهای تزیینی برروی رومیزی، کوسن و… (موارد کاربردی)

مدت دوره:

مدت دوره

(ساعت)

نظری

عملی

جمع

۰۳:۰۰

۱۲:۰۰

۱۵:۰۰