جعبه سازی تزیینی

جعبه سازی تزیینی

معرفی دوره:

با توجه به اهمیت بسته بندی و نحوه ی صحیح ارایه محصولات و برقراری ارتباط مثبت با مخاطب؛ آشنایی هنرآموزان با بسته بندی وساخت جعبه های متنوع و ارایه بهینه ی محصولات از ملزومات محسوب می شود.

هدف دوره:

- آشنایی کلی با ابزار و مواد مورد استفاده در بسته بندی، شناخت فرمهای مختلف و ساخت نمونه هایی از جعبه های مختلف تزیینی.

سرفصل:

  • آشنایی کلی با انواع مواد، مصالح و ابزار ساخت جعبه، سکل ها و فرمهای هند سی
  • آموزش ساخت انواع مختلف جعبه های تزیینی

مدت دوره:

مدت دوره

(ساعت)

نظری

عملی

جمع

۰۲ :۰۰

۰۸ :۰۰

۱۰ :۰۰