GPS

شناخت و کاربرد عملی دستگاه GPS

معرفی دوره :

توانایی ها و قابلیت های گسترده GPS طیف متنوعی از کاربردهای آن را فراهم آورده است. کاربرد در نقشه برداری، کوهنوردی، شکار، ماهیگیری، اکتشافات، معدن، طرحهای تحقیقاتی و… بخشی از زمینه های استفاده از GPS است.

هدف دوره:

- آشنایی با انواع دستگاههای GPS های دستی و حرفه ای.

- آشنایی با نرم افزار MapSource

سرفصل :

  • کاربردهای GPS معرفی اجزا
  • معرفی صفحات گوناگون دستگاه GPS
  • تشریح کاربرد عملی دستگاه GPS
  • آشنایی با نرم افزار MapSourc

مدت دوره :

نظری: ۱۰ ساعت عملی: ۲۰ ساعت جمع: ۳۰ ساعت