زبان ترکی استانبولی

دوره آموزشی زبان ترکی استانبولی

معرفی دوره:

زبان ترکی استانبولی یکی از زبان های شاخه جنوب غربی زبان ترکی است و از رایج ترین آنها می باشد که جغرافیای آن بیشتر ترکیه و قبرس شمالی را در بر می گیرد. لذا، جهت برقراری روابط سالم با ترکیه به عنوان یکی از همسایگان مهم ایران در زمینه های ارتباطات، تجارت، صنعت، توریسم و آموزش و کمک به دانشجویان مشغول تحصیل در این کشور، برگزاری دوره آموزشی زبان ترکی استانبولی ضروری می باشد.

هدف دوره:

هدف این دوره آموزش مهارت های چهارگانه زبان ترکی استانبولی (گفتار، شنیدار، نوشتار و خواندن) با تأکید ویژه بر مکالمه این زبان است.

شرایط پذیرش:

این دوره آموزشی برای نوجوانان و بزرگسالان برگزار می شود. لازم است داوطلبین در صورت برخورداری از زمینه قبلی آموزش زبان ترکی استانبولی، در آزمون ورودی شرکت کرده و از سطح مربوطه به ادامه آموزش بپردازند.

مدت دوره:

دوره زبان ترکی استانبولی شامل ۳۶۰ ساعت آموزشی است که طی ۹ ترم ۱۰ هفته ای برگزار میگردد.

ساختار دوره:

ABBR

LEVEL

TERM

T1

TEMEL 1

1

T2

TEMEL 2

2

T3

TEMEL – ۳

۳

O1

ORTA – ۱

۴

O2

ORTA 2

5

O3

ORTA 3

6

Y1

YÜKSEK 1

7

Y2

YÜKSEK 2

8

Y3

YÜKSEK 3

9