طراحی لباس و دوخت

سرفصل های آموزشی

برای دسترسی به اهداف آموزشی و سرفصل ها روی دوره مورد نظر کلیک کنید.

دوره های آموزشی زیرمجموعه طراحی لباس و دوخت

- طراحی لباس

برنامه کلاسی

- الگوسازی ودوخت

برنامه کلاسی

- طراحی لباس با نرم افزار مارولوس

برنامه کلاسی

- جمینی (الگوسازی با نرم افزار)

برنامه کلاسی

- رودوزی های سنتی

برنامه کلاسی

- روبان دوزی

برنامه کلاسی

- رشتی دوزی

برنامه کلاسی

- تکنیک های چاپ و نقاشی روی پارچه (مقدماتی)

برنامه کلاسی

- دوخت انواع کیف زنانه ومردانه

برنامه کلاسی

- دوخت صندل و کفش چرمی

برنامه کلاسی