ادیوس(تدوین وادیت صدا و فیلم)

تدوین و ادیت فیلم و صدا با نرم افزار EDIUS

معرفی دوره :

اگر رسانه را تنها رسانه های ارتباطی بزرگ و در سطح ملی و استانی نپنداریم، دنیای رسانه های تصویری میشود مجموعه ای از تصاویری که به صورت فیلم در هر کجا و در هر موقعیت و در هر جایگاهی میتواند در اختیار مردم جامعه قرار گیرد. این تصاویر در هر کجا و بسته به هر موقعیتی میتواند حامل پیامی و دنباله رو هدفی باشد. از این رو مؤسسات کوچک و بزرگ تبلیغاتی، سازمانها و مؤسسات اداری، تجاری و صنعتی، صدا و سیما و یا حتی ی ک عکاسی کوچک با ”فیلم“ و صنعت مرتبط با آن در راستای انتقال اهداف و یا ارائه خدمات سر و کار دارد. از این رو ”چگونگی انتقال پیام از طریق زبان تصویر“، فرا گرفتن هنر تدوین فیلم را می طلبد.

هدف دوره:

  • آشنایی هنرجویان با روش فنی تدوین فیلم؛
  • یادگیری و آشنایی با زبان تصویر؛
  • توانایی تهیه و تولید کلیپهای تصویری با تعاریف خاص؛
  • توانایی مقدماتی در تدوین فیلم و صدا.

سرفصل:

  • کار با پنجره ها و فرا گرفتن عملکرد
  • آشنایی با لایه های نرم افزار
  • آشنایی با افکت های نرم افزار
  • توانایی تدوین ابتدایی و آشنایی با اصول برش فیلم
  • توانایی ترکیب ۵ بخش قبلی و تولید یک خروجی فیلم

مدت دوره:

مدت دوره

(ساعت)

نظری

عملی

جمع

۰۲ :۰۰

۱۸ :۰۰

۲۰ :۰۰