تخصصی و کارکنان دولت

تخصصی و کارکنان دولت

- دوره های عمومی

- دوره های شغلی و تخصصی

- آزمون

 

‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌


‌‌‌‌‌‌‌

مرکز آموزش های تخصصی کوتاه مدت شماره یک معاونت آموزشی سازمان جهاددانشگاهی آزمون دوره ایمنی و بهداشت کار ویژه کارگران تحت پوشش پیمانکاران را برگزار نمود.

دوره ایمنی و بهداشت کار ویژه کارگران تحت پوشش پیمانکاران، از اهمیت ویژه ای جهت اخذ گواهی تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران برخوردار است.

این دوره از سوی مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار، برای کلیه پرسنل شرکت های پیمانکار (کارگران و کارمندان) طراحی شده است. همچنین شرکت کنندگان در این دوره پس از گذراندن آن، با اصول اولیه ایمنی آشنا شده و این موضوع به آنها کمک شایانی جهت انجام صحیح امور با رعایت نکات ایمنی خواهد کرد

دوره ۸ ساعته ایمنی و بهداشت کار ویژه کارگران تحت پوشش پیمانکاران مملو از نکاتی است که یک کارگر و یا کارمند باید در زمینه ایمنی به آن آگاه باشد.

مفاهیم اولیه و تعاریف ایمنی، بررسی فرایندهای مهم و پر خطر کاری نظیر: برق گرفتگی، حریق، سقوط از ارتفاع، در این دوره فراگیری می‌شود. آشنایی با عوامل زیان آور محیط کار، راه‌های مقابله در هنگام مواجهه با مواد شیمیایی، آشنایی با بیماری‌های ناشی از کار مانند مشکلات ارگونومیکی، بررسی علل بروز حوادث و نحوه استفاده و نگهداری از وسایل حفاظت فردی و همچنین مواد قانونی مهم نظیر مواد ۹۱ و ۹۲ قانون کار نیز از دیگر نکات آموزشی در این دوره بشمار میرود.

‌‌‌

کلید واژه ها: دوره ایمنی ایمنی بهداشت ایمنی بهداشت کار ایمنی بهداشت کار ویژه کار بهداشت کار کار ویژه کار ویژه کارگران کار ویژه کارگران پوشش