زبان فرانسه

دوره آموزشی زبان فرانسه

معرفی دوره:

زبان فرانسه با گذشته ای غنی و برجسته در زمینه های ادبی و فرهنگی از دیرباز مورد توجه دانش پژوهان و محققان بوده است. در دهه های اخیر گستردگی مراکز دانشگاهی در کشور فرانسه، خیل عظیمی از جوانان کشورمان را به سوی خود کشانده و هم اکنون بسیاری از دانشجویان کشورمان در این مراکز به کسب علوم مختلف مشغول هستند. از طرفی، بسیاری از منابع اصلی علوم، به زبان فرانسه نگاشته شده است که استفاده از آنها چه در سطح کلان و چه در سطح خرد، مستلزم دانستن این زبان است.

هدف دوره:

هدف این دوره آموزش مهارت های چهارگانه زبان فرانسه (گفتار، شنیدار، نوشتار و خواندن) با تأکید ویژه بر مکالمه است.

شرایط پذیرش:

این دوره آموزشی برای نوجوانان و بزرگسالان برگزار می شود. لازم است داوطلبین در صورت برخورداری از زمینه قبلی آموزش زبان فرانسه، در آزمون ورودی شرکت کرده و از سطح مربوطه به ادامه آموزش بپردازند.

مدت دوره:

دوره زبان فرانسه شامل ۴۸۰ ساعت آموزشی است که طی ۱۲ ترم ۴۰ ساعته برگزار میگردد.

ساختار دوره:

ABBR

LEVEL

BOOK

TERM

E1

Elementary 1

Le Nouveaux Taxi 1: Unité 1, 2, 3

Grammaire en dialogues (Niveau grand

débutant): 1 – ۸, ۱۳, ۱۴, ۱۷, ۲۰, ۲۹

Vocabulaire en dialogues (débutant): 1, 2, 3, 5,

8, ۹, ۱۳, ۱۴, ۱۵, ۱۸

۱

E2

Elementary 2

Le Nouveaux Taxi 1: Unité 4, 5, 6

Grammaire en dialogues (Niveau grand

débutant): 4, 6, 7, 8, 10, 14 –16, 22 – ۲۸

Vocabulaire en dialogues (débutant): 3, 4, 10,

11, ۲۰, ۲۳

۲

 

E3

Elementary 3

Le Nouveaux Taxi 1: Unité 7, 8, 9

Grammaire en dialogues

(Niveau grand débutant): 9, 30, 31,32

Vocabulaire en dialogues (débutant) 13, 18, 19,

22

۳

 

E4

Elementary 4

Expression Orale I

4

PI1

Pre-Intermediate 1

 

Le Nouveaux Taxi 2: Unité 1, 2, 3

Grammaire en dialogues

(Intermédiaire): 6, 8, 10, 16, 17, 24

Vocabulaire en dialogues (Intermédiaire): 3, 5 –10,

13 – ۱۷, ۲۲, ۲۳, ۲۵

۵

 

PI2

Pre-Intermediate 2

Le Nouveaux Taxi 2: Unité 4, 5, 6

Grammaire en dialogues (Intermédiaire): 3, 4,9, 27, 32

Vocabulaire en dialogues (Intermédiaire): 3, 7,11

16 –۱۸, ۲۰, ۲۳

۶

 

PI3

Pre-Intermediate 3

Le Nouveaux Taxi 2: Unité 7 8, 9 Grammaire en dialogues (Intermédiaire): 7, 13, 20 – ۲۳, ۲۵, ۲۶, ۲۸, ۲۹, ۳۱

Vocabulaire en dialogues (Intermédiaire): 6, 10,

19, ۲۰, ۲۲

۷

 

PI4

Pre-Intermediate 4

Expression Orale II

8

I1

Intermediate 1

Le Nouveaux Taxi 3: Unité 1, 2, 3

9

I2

Intermediate 2

Le Nouveaux Taxi 3: Unité 4, 5, 6

10

I3

Intermediate 3

Le Nouveaux Taxi 3: Unité 7, 8, 9

11

I4

Intermediate 4

Le Nouveaux Taxi 3: Unité 10, 11, 12

12

I5

Intermediate 5

Expression Orale III

13