تربیت نیروهای خدماتی بیمارستان ها و مراکز پزشکی

دوره آموزشی تربیت نیروهای خدماتی بیمارستان‌ها و مراکز پزشکی

معرفی دوره:

با توجه به اهمیت شغلی کارکنان خدماتی در بخش‌های مختلف مراکز درمانی (آزمایشگاه، بخش‌های داخلی جراحی، تصویر برداری، اتاق عمل و …) آموزش این نیروها در بدو خدمت نقش مؤثری در ارائه خدمات بهینه توسط آنها خواهد داشت. از سوی دیگر رعایت استانداردهای شغلی و اصول اولیه در این گروه، از ایجاد آسیب‌های انسانی و ساختاری جلوگیری نموده هزینه‌های سازمانی و فردی را کاهش خواهد داد.

هدف دوره:

آشنایی و توانمندسازی نیروهای خدماتی بیمارستان‌ها و مراکز پزشکی با شرح وظایف و مسئولیت‌های آنان.

سرفصل:

  • کلیات
  • اخلاق حرفه‌ای
  • اصول انتقال و جابجایی صحیح بیماران در بخش‌های بیمارستانی
  • دفع صحیح واصولی پسماند پزشکی
  • سلامت فردی

مدت دوره:

نظری: ۲۷ ساعت عملی: ۱۳ ساعت جمع: ۴۰ ساعت