عمران

سرفصل های آموزشی

برای دسترسی به اهداف آموزشی و سرفصل ها روی دوره مورد نظر کلیک کنید.

دوره های آموزشی زیرمجموعه عمران

Etabs , Safe

برنامه کلاسی

مقاوم سازی سازه ها

برنامه کلاسی

مدیریت امور پیمانکاری

برنامه کلاسی

مدیریت دفتر فنی پیمانکاری

برنامه کلاسی

مدیریت امور قراردادی و پیمان ها

برنامه کلاسی

مسئولیت های حقوقی و اجرایی مشاوران معاملات املاک

برنامه کلاسی

ا صول مستندسازی تخصصی وتهیه شناسنامه فنی پروژه های عمرانی

برنامه کلاسی

مدیریت HSE در کارگاه های ساختمانی

برنامه کلاسی

مدیریت صنعتی سازی ساختمان

برنامه کلاسی

مدیریت و کنترل پروژه MS Project

برنامه کلاسی

آمادگی آزمون پایه سه نظام مهندسی

برنامه کلاسی

کنترل جوش، بازرسی چشمی جوش و استاندارد بازرسی اسکلت فلزی

برنامه کلاسی