اصول حسابداری

حسابداری جامع بازار کار

معرفی دوره:

فعالیت های اقتصادی، نیاز به محاسبات مالی و توانایی مدیریت مالی را ایجاب می کند. انجام فعالیت های خدماتی، تولیدی و توزیعی با توجه به قوانین مالیاتی و همچنین محاسبه سود و زیان در پایان سال مالی نیازمند توانایی کافی در علم حسابداری است. این دوره تحت عنوان حسابداری جامع بازار کار می تواند کمک موثری برای صاحبان کسب و کار های مختلف باشد.

هدف دوره:

- آشنایی فراگیران با علم حسابداری

- توانایی نوشتن دفاتر حسابداری

- ارایه تراز های مالی و تکمیل صورت های مالی

- آشنایی با نرم افزار حسابداری هلو

شرایط پذیرش:

- علاقمندان به حوزه کسب و کار با داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه می توانند در این دوره شرکت نمایند

سرفصل:

  • اصول حسابداری
  • دفتر نویسی
  • آشنایی با نرم افزار هلو

مدت دوره:

مدت دوره

(ساعت)

نظری

عملی

جمع

۱۰:۰۰

۲۷:۰۰

۳۷:۰۰