جمینی(الگوسازی با نرم افزار)

جمینی (الگوسازی با نرم افزار)

معرفی دوره:

نیاز روزافزون تولید کنندگان لباس به الگوسازان و طراحان لباس مسلط به نرم افزار تخصصی ضرورت برگزاری این دوره است. یکی از این نرم افزار ها ی الگوسازی با رایانه، نرم افزار جمینی است که با توجه به قابلیت های بسیار مناسب در طراحی و تهیه الگو مورد نیازبسیاری از کاربران است.

هدف دوره:

  • آشنایی فراگیران با ابزارهای طراحی و الگوسازی نرم افزار جمینی

سرفصل:

  • آشنایی کلی با نرم افزار
  • ساخت الگو اساس دامن
  • مدل سازی انواع دامن
  • ساخت الگوی اساس شلوار
  • ساخت الگوی اساس بالاتنه
  • ساخت اساس آستین
  • انجام پروژه

مدت دوره:

مدت دوره

(ساعت)

نظری

عملی

جمع

۰۵:۳۰

۱۴:۳۰

۲۰:۰۰