تربیت مدرس

سرفصل‌های آموزشی

برای دسترسی به اهداف آموزشی و سرفصل‌ها روی دوره مورد نظر کلیک کنید.

 

دوره‌های آموزشی زیرمجموعه تربیت مدرس

تربیت معلم ابتدایی

برنامه کلاسی

تربیت معلم ابتدایی تکمیلی (پایه چهارم و پنجم)

برنامه کلاسی

مربی پیش از دبستان

برنامه کلاسی