زبان انگلیسی نوجوانان

دوره آموزشی زبان انگلیسی نوجوانان

English Language for Teenagers

معرفی دوره :

یادگیری زبان انگلیسی در سنین نوجوانانی از یک سو باعث تقویدت اعتماد به نفس افراد نوجوان در پیگیری امور تحصیلی و آموزشی خود شده و از سوی دیگر، یادگیری زبان های خارجی در سنین پایین تر از پایداری و ماندگاری بیشتری برخوردار بوده و حتی با لهجه نزدیک تدر به لهجه اصلی زبان مربوطه صورت می گیرد. از این رو، برگزاری دوره آموزشی زبان انگلیسی نوجوانان از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.

هدف دوره:

هدف این دوره آموزش مهارت های گفتاری، نوشتاری، شنیداری و خواندن زبان انگلیسی از سطح مبتدی تا سطح متوسط است.

شرایط پذیرش:

این دوره برای گروه سنی ۱۳ تا ۱۸ سال ارائه می شود. لازم است فراگیران در صورت داشتن زمینه قبلی آموزشی، در آزمون تعیین سطح شرکت کرده و از سطح مورد نیاز به ادامه آموزش بپردازند. فراگیران بعد از گذراندن موفقیت آمیز آخرین سطح دوره و بر اساس نتیجه آزمون جامع تعیین سطح کتبی و شفاهی پایان دوره، وارد یکی از سطوح دوره آموزشی بزرگسالان می شوند.

مدت دوره:

این دوره بر اساس جدول زیر برگزار می شود. طول دوره شامل ۳۲۰ ساعت آموزشی است که طی ۸ ترم ۱۰ هفته ای برگزار می گردد.

ساختار دوره زبان انگلیسی نوجوانان:

ABBR.

LEVEL

BOOK

TERM

ET1

English for Teenagers 1

Connect 1 Units 1 – ۴

۱

ET2

English for Teenagers 2

Connect 1 Units 5 – ۸

۲

ET3

English for Teenagers 3

Connect 2 Units 1 – ۴

۳

ET4

English for Teenagers 4

Connect 2 Units 5 – ۸

۴

ET5

English for Teenagers 5

Connect 3 Units 1 – ۴

۵

ET6

English for Teenagers 6

Connect 3 Units 5 – ۸

۶

ET7

English for Teenagers 7

Connect 4 Units 1 – ۴

۷

ET8

English for Teenagers 8

Connect 4 Units 5 – ۸

۸