`مدیریت امور قراردادی و پیمان ها

مدیریت امور قراردادی و پیمان ها

معرفی دوره:

با توجه به افزایش روزافزون رویکرد شرکت ها و سازمان ها در برون سپاری نیازهای کالا و خدمات خود در دهه های اخیر، مدیریت کردن قراردادهای منعقد شده به یکی از مهم ترین، محوری ترین و حساس ترین چالش های این گونه سازمان ها بدل شده است. قراردادهایی که در مورد امور پیمانی و پروژه ای ایجاد می گردد موارد اختصاصی مخصوص به خود را دارد و در انعقاد آنها پیچیدگی های ویژه ای وجود دارد یکی از این قراردادها، قرارداد پیمان مدیریت می باشد که باید دید به چه نحوی اجرا می گردد.

هدف دوره:

 • آشنایی با انواع روشهای اجرائی پروژه، دستورالعمل ها، بررسی صورت وضعیت و ضوابط صورت مجالس

سرفصل:

 • انواع روشهای اجرائی پروژه
 • بررسی انواع پیمان به لحاظ نوع فعالیت و انواع پیمان های اجرائی
 • آشنائی با دستورالعمل ها، معاملات و مناقصات (سازمان فنی اجرائی)
 • بررسی دستورالعمل ها، نحوه ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکار
 • بررسی صورت وضعیت و ضوابط تهیه و رسید فنی صحیح
 • مفاهیم و نحوه تنظیم دستورکار و صورت مجالس
 • نحوه تنظیم صورت وضعیت های کارکرد پیمانکار
 • روشهای انتخاب پیمانکار
 • برگزاری مناقصات، اخذ استعلام های قیمت از مجریان صاحب صلاحیت
 • بررسی ارکان و اجزای اصلی قرارداد
 • اصول تهیه و تنظیم قراردادهای پیمانکاری ساختمانی و تاسیساتی
 • آشنائی انواع بیمه های مسئولیت در پروژه های عمرانی و ساخت و سازهای شهری
 • تشریح مراحل اجرای یک طرح یا پروژه
 • معرفی پیمان های همسان موجود برای اجرای طرح های عمرانی
 • بررسی دستورالعمل های اجرائی؛ آئین نامه های ایمنی امور پیمانکاری

مدت دوره:

نظری: ۶۰ ساعت عملی: ۱۰۰ ساعت جمع: ۱۶۰ ساعت