کاشت ،داشت و برداشت گیاه شیرین برگ(Stevia)

دوره آموزشی کاشت، داشت و برداشت گیاه شیرین برگ ( Stevia )

معرفی دوره:

شیرین برگ (استویا) گیاهی چند ساله، بوته ای و کوتاه قد از خانواده ( Compositae ) Asteraceae است، برگهای این گیاه حاوی مقدار زیادی ترکیبات شیرین گلیکوزیدی است که بدون کالری هستند. علاوه بر آن شامل فلاونوئیدها، استرولها، لبدانها، کلروفیل ها، تر ی ترپنوئیدها، مونو و دی ساکاریدها، اسیدهای آلی و نمکهای معدنی است. مصرف این گیاه به صورت برگ تازه، خشک و پودر شده و یا به صورت افشره ای مایع امکانپذیر است ولی از نظر علمی فقط استفاده از عصاره با خلوص بالای گیاه توصیه می شود. این گیاه قابلیت تولید بذر را دارد؛ اما تنها تعداد معدودی از آنها جوانه می زنند. با توجه به خواص ویژه گیاه شیرین برگ به دلیل وجود گلیکوزیدهایی که بیش از ۲۵۰ برابر از گلوکز شیرین تر هستند و فاقد کالری نیز می باشند و به منظور استفاده در فراورده های رژیمی و به خصوص فراوردههای مورد استفاده برای افراد دیابتی به عنوان جایگزین شیرین کننده های مصنوعی مورد توجه زیادی قرار گرفته است. این موضوع فرصت خوبی برای بخش کشاورزی است تا با کشت این گیاه بتواند علاوه بر بکارگیری دانش آموختگان، از منابع طبیعی استفاده بهینه نماید. همچنین بومی نبودن این گیاه، ضرورت آموزش های لازم برای کشت، نگهداری و برداشت آن را دو چندان می نماید.

هدف دوره:

- آشنایی فراگیران با روش صحیح کاشت، داشت و برداشت گیاه شیرین برگ.

سرفصل:

کلیاتی درباره گیاه شیرین برگ

 • گیاه شناسی شیرین برگ و وضعیت کاشت آن در دنیا و ایران
 • عناصر و ترکیبات موجود در برگ گیاه
 • کاربردهای گیاه شیرین برگ در صنایع مختلف
 • هدف و مزیت کشت این گیاه در ایران
 • آشنایی با فرآوری و فرآورده های گیاه شیرین برگ

نحوه تکثیر گیاه شیرین برگ

 • خصوصیات بذر و نحوه تکثیر گیاه از طریق بذر و نشاء بذری (تئوری و عملی)
 • ازدیاد از طریق کشت بافت
 • تکثیر از راه قلمه
 • مزایا و معایب روشهای مختلف تکثیر

کشت و داشت گیاه شیرین برگ

 • تاریخهای مناسب کاشت بذر، قلمه و نشاء
 • اقلیم و خاک مناسب کشت شیرین برگ در ایران
 • آماده سازی زمین و تأمین نیازهای غذایی گیاه
 • مدیریت آفات، بیماری ها و علفهای هرز
 • سیستمهای کاشت و آبیاری مناسب گیاه
 • تعیین بهترین الگوی کشت با درک شرایط اقتصادی

برداشت و فروش گیاه شیرین برگ

 • زمان و نحوه برداشت گیاه در اقلیمهای مختلف
 • میزان عملکرد سالیانه گیاه و برآورد اقتصادی
 • شیوه خشک کردن گیاه
 • نگهداری برگها پس از خشک کردن و انجام کنترلهای کیفی محصول
 • بسته بندی، بازاریابی و فروش

مدت دوره: نظری: ۱۴ ساعت عملی: ۶ ساعت جمع: ۲۰ ساعت