نگارش مقالات ISI

نگارش مقالات آی ا ِس آی

ISI Paper Writing

معرفی دوره :

امروزه، آشنایی با شیوه نگارش مقالات ISI یکی از نیازهای اصلی قشر دانشگاهی برای ارتقا وضعیت تحصیلی و شغلی آنها محسوب میشود. کارگاه نگارش مقالات آی اِس آی گام مهمی در جهت رفع این نیاز می باشد.

هدف دوره:

آشنا ساختن فراگیران با اصول و شیوه های نگارش مقالات انگلیسی برای مجلات آی ا ِس آی و نحوه ارسال و انتشار آنها در این مجلات.

شرایط پذیرش:

مخاطبین این کارگاه پژوهشگران و اعضا هیئت علمی هستند که نیازمند یادگیری شیوه های نگارش مقالات آی اِس آی بوده و در سطح فوق متوسط به مهارت نوشتاری زبان انگلیسی تسلط دارند.

مدت دوره:

۶ الی ۸ ساعت

محتوای آموزشی:

 

ردیف

موضوعات

۱

ساختار مقالات علمی

۲

ارجاع دهی

۳

مسائل مربوط به انتخاب مجله

۴

نگارش LETTER COVER و پاسخ به داوری