برنامه کلاسی دوره کمک های اولیه و فوریتهای پزشکی

دوره کمک های اولیه و فوریتهای پزشکی

ردیف

عنوان درس

مدت (ساعت)

زمان برگزاری

تاریخ شروع

تاریخ پایان

شهریه (ریال)

ثبت نام آنلاین

روز

ساعت

۱

دوره کمک های اولیه و فوریتهای پزشکی ۵۷

۵۶

چهارشنبه

۱۰-۱۴

۹۸/۱۱/۳۰

۹۹/۰۳/۳۰

۴.۴۰۰.۰۰۰

جهت ثبت نام کلیک نمایید

با اعطای گواهینامه معتبر از سازمان جهاد دانشگاهی گیلان

تلفن تماس: ۰۱۳۳۴۳۵

نحوه ثبت نام:

* مراجعه به سایت http://www.gujd.ir و ثبت نام بصورت اینترنتی از بخش سامانه ثبت نام آنلاین

*ارائه یک قطعه عکس هنگام شروع دوره به دفتر ثبت نام جهت دریافت کارت شرکت در کلاس