برنامه کلاسی دوره کمک های اولیه و فوریتهای پزشکی

دوره کمک های اولیه و فوریتهای پزشکی

ردیف

عنوان درس

مدت (ساعت)

زمان برگزاری

تاریخ شروع

تاریخ پایان

شهریه (ریال)

ثبت نام آنلاین

روز

ساعت

۱

دوره کمک های اولیه و فوریتهای پزشکی ۱۰۶

۵۶

یکشنبه

۱۷-۱۹

۴/‏۵/‏۱۴۰۲

۸/‏۹/‏۱۴۰۲‌‌‌‌‌‌‌

۰۰۰/‏۰۰۰/‏۱۵

لینک ثبت نام حکمت

با اعطای گواهینامه معتبر از سازمان جهاد دانشگاهی گیلان

تلفن تماس: ۰۱۳۳۴۳۵