تربیت جنسی کودک

کارگاه آموزشی تربیت جنسی کودک

معرفی کارگاه:

آغاز آموزش مسائل جنسی به کودکان همیشه یکی از دغدغه های والدین است که متاسفانه به دلایل مختلف، والدین با وجود همه زحمت هایی که برای تربیت فرزندانشان می کشند، در مورد تربیت جنسی آنها برنامه ای ندارند. ایجاد فضای امن در خانواده و برقراری ارتباط دوستانه با فرزندان همراه با ارایه آگاهی صحیح والدین و مربیان در پاسخ به سوالات و همچنین آگاهی کودکان نسبت به چگونگی واکنش به حوادث احتمالی می تواند بسیار موثر باشد و همچنین از وقوع حوادث احتمالی تعرضات جنسی به کودکان جلوگیری نماید.

هدف کارگاه:

آشنایی مادران و مربیان در سطح مراکز پیش از دبستان و دبستان با نحوه تربیت جنسی کودکان

سرفصل:

  • سن مناسب شروع آموزش های جنسی به کودک
  • چونگی آشنا نمودن کودک با اعضا و اندام های خود
  • چونگی پاسخگویی به سوالات کودکان

مدت کارگاه: ۳ ساعت