آموزش و کارآفرینی

کلمه Entrepreneur که در زبان فارسی به کارآفرین ترجمه شده، اصالتاً یک کلمه فرانسوی است به معنای متعهد شدن، که برای توصیف فردی که با امید به سودآوری و از طریق تلاشی متعهدانه، یک کسب وکار را راه‌اندازی و مدیریت می‌کند، به کار می‌رود. با این تعریف از کارآفرین، کارآفرینی مجموعه اقداماتی است که یک کارآفرین به‌عنوان شخصی که همیشه به دنبال ایده‌‌های تازه است، به آن‌ها متوسل می‌شود تا با پذیرفتن ریسک و تردیدهای ذاتی موجود در هر اقدام جدید، از آن ایده‌ها، فرصت‌های تازه خلق کند. فرد کارآفرین به طور معمول در شرایط سخت و حتی با کمترین منابع مالی این مهم را انجام می‌دهد و دست به کارآفرینی می‌زند. کارآفرینی تعقیب فرصت‌هایی است که فراتر از منابع در دسترس هستند و در کارآفرینی بر یافتن فرصت‌های جدید و همچنین تکیه نکردن بر داشته‌ها تاکید شده است و بر اساس آن کارآفرین باید بتواند در هر شرایطی با دریافتن فرصت‌های موجود، به ایجاد ارزش افزوده بپردازد.

 

ضرورت آموزش دوره کارآفرینی

کارآفرینی یک خصلت ذاتی و یا استعدادی خدادادی نیست بلکه توانایی و مهارتی است که می‌توان آن را با آموزش و رهنمودهای لازم کسب نمود. دنیای امروز دنیای رقابت برای صاحبان بنگاه‌های اقتصادی و ایده‌پردازی و توسعه کسب وکارهای کوچک برای کارآفرینان نوپا است. بسیاری از افراد در ابتدای راه کارآفرینی به دنبال توسعه هدفمند هستند و برخی دیگر توسعه درآمدزایی منطبق با دانش روز جهان را برای بنگاه اقتصادی خود دنبال می‌کنند. هر دوی این موارد نیازمند آموزش و مشاوره کارآفرینی و کسب و کار در مسیر مناسب و متناسب با پتانسیل‌های فردی و سازمانی است. آموزش دوره‌های کسب و کار و کارآفرینی میتواند حرکت در مسیر ایجاد شغل را ساده‌تر کند. از طرفی اگر نگاه مختصری به آمار و ارقام رشد بیکاری و شرایط اقتصادی کشورها، تورم و… بیندازیم متوجه خواهیم شد که دنیای امروزی در حال گذر از مرحله کارمندی به سوی کارآفرینی است. همچنین پیشرفت تکنولوژی، امکان اتوماسیون هوشمند را برای بسیاری از مشاغل فراهم کرده و در نتیجه به حضور کارمند در آن بخشها نیازی نیست. پس یک فرد هوشمند درمی‌یابد که آینده مشاغل کارمندی بنوعی با ریسک آمیخته شده و باید راهکار مناسبی برای آن اندیشیده شود. جهاددانشگاهی اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی در راستای آموزش کارآفرینی و توانمندسازی در حوزه کسب و کار نموده است که آگاهی و آموزش‌های لازم در این حوزه را برای همه فراگیران عزیز ارائه نموده است.