دستیار کنار دندانپزشک

دستیار کنار دندانپزشک

معرفی دوره:

از آنجا که تأمین بهداشت جامعه و نیز ارتقای خدمات ارائه شده در جامعه در زمره قوانین هر جامعه ای می باشد و همچنین لزوم بازآموزی و نوآموزی جامعه پزشکی کشور و ارتقای سطح دانش افرادی که در این حوزه فعالیت می نمایند از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد و همگی مؤید توجه در اولین رده ها جهت ارتقا کیفیت خدمات و به ویژه سترون سازی (استریلیزاسیون) و پیشگیری از سرایت بیماری های واگیر می باشد. لذا حضور کادر آموزش دیده در مراکز دندانپزشکی امری اجتناب ناپذیر می باشد. در این راستا برنامه آموزشی حاضر به تر بیت دستیاران دندانپزشکی برای کادر مشغول به کار در مراکز درمانی و مطب های دندانپزشکی می باشد.

هدف دوره:

آشنایی و توانمندسازی مخاطبین به عنوان دستیار کنار دندانپزشک

سرفصل:

 • تیم دندانپزشکی و دستیار کنار دندانپزشک
 • اخلاق حرفه ای و روابط اجتماعی
 • دندان و دهان
 • منشی گری
 • بهداشت و کنترل عفونت
 • عفونت کنترل
 • تجهیزات و حفظ و نگهداری آنها
 • CPR و اورژانس های رایج دردندانپزشکی
 • دستیار کنار دندانپزشک و دندانپزشکی ترمیمی
 • دستیار کنار دندانپزشک و درمان های اندو
 • دستیار کنار دندانپزشک و دندانپزشکی کودکان
 • دستیار کنار دندانپزشکی و درمان های پروتز
 • دستیار کنار دندانپزشک و درمان های جراحی دهان، فک و صورت
 • دستیار کنار دندانپزشک و درمان های ارتودنسی
 • دستیار کنار دندانپزشک و درمانهای پریودنتیکس

مدت دوره:

نظری: ۷۴ ساعت عملی: ۵۴ ساعت کلینیکی: ۱۲۰ ساعت جمع: ۲۴۸ ساعت