فن بیان و سخنرانی

کارگاه آموزشی فن بیان و سخنوری

معرفی کارگاه:

حتماً برای شما فرصت های بسیاری پیش آمده که باید:

در برابر جمعی قرار گرفته و صحبت کنید. صحبت هایی که جذاب و تاثیرگذار باشند و خود شما احساس خوبی از آن داشته باشید.

در مقابل دوستان، همکاران وفامیل قرار گیرید و به خوبی صحبت کرده و ارتباط برقرار نمایید.هنگامی‌که برای انجام امور اداری یا بانکی، با حسابدار و رئیس اداره روبرو می‌شوید بتوانید در مورد کار خود به‌راحتی صحبت کرده و کارهایتان را در اسرع وقت انجام دهید. در مورد توانایی‌های خود با رئیستان صحبت کنید تا ارتقا بگیرید. براحتی کالایی را بفروشید و خریدار راضی از خریدش باشد. در جمع همکاران و رئیستان به‌راحتی صحبت نموده و نظراتی متقاعدکننده ایراد نمایید. در مورد یک موضوع علمی که در آن صاحب‌نظر و باتجربه هستید، در میان دوستان و همکاران مطلبی را اثبات و برای آن‌هاروشن نمایید.برای بدست آوردن موقعیت های کاری بهتر، بهتر بتوانید صحبت کرده و ارتباط برقرار نماید. با همسر و فرزندانتان در مورد موضوعاتی متفاوت صحبت کنید و براحتی آن‌ها راهدایت و متقاعد کرده و مسیر زندگی را به‌خوبی تشریح کنید با فن بیان خوب و قدرت سخنرانی، به‌راحتی با هر فردی ارتباط برقرار کرده و در مسیر شغلی خود موفق باشید.

هدف کارگاه:

  • تقویت مهارت سخن وری و انتقال مفهوم به دیگران

سرفصل:

  • اصول و مبانی فن بیان و سخنرانی
  • موضوع، هدف و مخاطب سخنرانی
  • پیام های غیرکلامی در ارتباطات شفاهی
  • ویژگیها و توانمندی های یک سخنران موفق
  • ارتباط شفاهی و فن آوری

مدت کارگاه: ۴ ساعت