CCNA

دوره آموزش Cisco CCNA

معرفی دوره :

پس از گذراندن دوره آموزش شبکه Network+ که در واقع اساس آشنایی شما با شبکه به حساب می آمد، چنانچه برند Cisco را برای ادامه کار در این حوزه انتخاب نمایید. آن وقت حضور شما در دوره CCNA Cisco و اخذ مدرک CCNA را می توان اولین گام جدی شما برای ورود به حوزه شبکه نامید. برخی بر این باورند که محبوبیت مدرک CCNA صرفاً ناشی از حضور دستگاه ها ی برند Cisco در زیرساخت های شبکه است و باید اعتراف کرد که این اظهار نظر پر بیراه نمی باشد و حقیقت دارد. در عین حال برخی دیگر نیزمعتقدند که این محبوبیت به خاطر این مسئله است که سیسکو با برگزاری دوره های CCNA موجب بهبود و توسعه سطح مهارت ادمین های شبکه شده است و همین موضوع منجر به گسترده تر شدن هر چه بیشتر استفاده از تجهیزات سیسکو شده است. گرچه دوره CCNA مختص برند سیسکو و تجهیزات مربوط به آن است، اما یکی از جذاب ترین مزایای این دوره آموزشی این است که مفاهیم بیان شده در آن به گونه ا ی است که برای استفاده از دیگر تجهیزات مربوط به شبکه نیز کاربرد دارد. یکی دیگر از مزایای مدرک CCNA امکان دسترسی به منابع آموزشی و همچنین تعداد قابل توجهی از دارندگان این مدرک می باشد که خود باعث به وجود آمدن یک جامعه گسترده برای یادگیری می گردد.

هدف دوره:

- آشنایی با اصول مربوط به شبکه و ساخت

- راه اندازی اتصال مربوط به اینترنت

- مدیریت و ایمنسازی دستگاه های متصل به شبکه

- راه اندازی یک شبکه Medium-Sized LAN با استفاده از چندین سوئیچ

- مشخصات، قابلیتها و کامپوننت های متعلق به یک WAN

- چگونگی مدیریت دستگاهها با استفاده از روشهای اجرایی سنتی و هوشمند

سرفصل:

۱- Building a Simple Network

۲- Establishing Internet Connectivity

۳- Summary Challenge

۴- Implementing Scalable Medium-Sized Networks

۵- ۶ Introducing IPv

۶- Troubleshooting Basic Connectivity

۷- Implementing Network Device Security

۸- Implementing an EIGRP-Based Solution

۹- Summary Challenge

۱۰- Implementing a Scalable OSPF-Based Solution

۱۱- Implementing Wide-Area Networks

مدت دوره :

مدت دوره

(ساعت)

نظری

عملی

جمع

۰۸:۰۰

۵۰:۰۰

۵۸:۰۰