نورپردازی در معماری

نورپردازی در معماری

معرفی دوره:

با عنایت به رشد روز افزون توجه به طراحی معماری، معماری داخلی و نقش و جایگاه عوامل تأثیرگذار بر این مهم، بررسی تأثیرات غیر قابل انکار نور، از جمله نور طبیعی و مصنوعی و آشنایی با نحوه نورپردازی از مقولات قابل توجه و از ضروریات رشته معماری باشد. به بیان دیگر از آنجا که مبحث نورپردازی یکی از عوامل تأثیرگذار در طراحی معماری، معماری داخلی و دکوراسیون می باشد و همچنین با توجه به محدودیت در زمینه منابع علمی این رشته ضرورت ارائه یک دور ه آموزشی جامع در این زمینه به شدت احساس میشود.

هدف دوره:

 • یادگیری نرم افزار نورپردازی dialux ؛
 • ایجاد توانمندی در زمینه تحلیل نوری و نورپردازی فضاهای مختلف معماری؛
 • شناخت کاربرد و شیوههای بکارگیری نورهای طبیعی و مصنوعی در محیطهای معماری؛
 • آشنایی با تجهیزات مورد نیاز نورپردازی در معماری؛
 • نحوه محاسبه مقدار نور مورد نیاز در هر فضا اعم از خارجی و داخلی.

سرفصل:

 • اصول نور طبیعی
 • صول نور مصنوعی
 • طراحی نورپردازی
 • محاسبات نورپردازی
 • آشنایی با نرم افزارهای نورپردازی
 • رنگ نور (نورهای رنگی)
 • سیستم های کنترل هوشمند و تجهیزات مرتبط

مدت دوره:

نظری

عملی

جمع

۴۴:۰۰

۱۶:۰۰

۶۰:۰۰