برنامه کلاسی تکنسین داروخانه مقدماتی

دوره تکنسین داروخانه مقدماتی

ردیف

عنوان درس

مدت (ساعت)

زمان برگزاری

تاریخ شروع

تاریخ پایان

شهریه (ریال)

ثبت نام آنلاین

روز

ساعت

۱

تکنسین داروخانه مقدماتی ۱۵۰

۱۰۰

چهارشنبه

۹-۱۲

۱۰/‏۷/‏۱۴۰۲

۹/‏۱۱/‏۱۴۰۲

۰۰۰/‏۰۰۰/‏۱۹‌‌‌‌‌‌‌

لینک ثبت نام حکمت

با اعطای گواهینامه معتبر از سازمان جهاد دانشگاهی گیلان

تلفن تماس: ۰۱۳۳۴۳۵

‌‌‌‌‌