رودوزی های سنتی

رودوزی های سنتی

معرفی دوره:

هشت هزار سال پیش در نزدیکی به شهر، در کرانه جنوبی دریای خزر مردمانی می زیستند که کارشان پرورش گوسفند بود. آنها توانسته بودند با استفاده از پشم گوسفندهایشان، پارچه ببافند و با سوزنهای شاخکداری که ساخته بودند، از آنها لباس بدوزند. تقریباً همزمان با آنها در چتل هویوک ترکیه و تپه سیلک کاشان نیز چنین اتفاقی رخ داده بود. با نظری کوتاه به نقش پارچه های کشف شده، چنین استنباط میشود که طرح های بافته یا دوخته شده روی پارچه در آن دوران بسیار ساده بوده است. همین شیوه ساده و تزئینی بیانگر درک و شناخت هنرمند از نیازها و تفکرات مردم زمان است. اینگونه نقش پردازی ها امروزه نیز در منسوجات ساده متعلق به هنرهای سنتی ایران متداول و معمول است و آموزش این هنرها در دوره معاصر باعث پیشبرد اهداف ملی و نگهداری از گنجینه های سنتی ایرانی است.

هدف دوره:

  • آشنایی دانشجویان با رودوزیهای سنتی استانهای مختلف کشور
  • آشنایی هنرجویان با هنرجو با انواع دوختهای سنتی و مدرن، سرمه دوزی، پولک دوزی و منجوق دوزی به صورت سنتی و مدرن. چهل تکه ها و تکه دوزی های سنتی و مدرن.

سرفصل:

  • معرفی مواد اولیه و ابزار کار مورد نیاز
  • معرفی مواد اولیه و ابزار کار چهل تکه دوزی، ممقان دوزی، رنسانس دوزی، قلاب رشت دوزی، رشتی دوزی؛

مدت دوره:

مدت دوره

(ساعت)

نظری

عملی

جمع

۱۰:۰۰

۸۰:۰۰

۹۰:۰۰