تربیت معلم مدارس ابتدایی

تربیت معلم مدارس ابتدایی

معرفی دوره:

محدودیت آموزش پرورش در تأمین معلمان مورد نیاز مدارس غیر انتفاعی و عدم دسترسی مدیران مدارس به نیروهای خبره و کارآمد، محدودیت مدارس غیرانتفاعی در جذب معلمان رسمی آموزش و پرورش و نیاز به جذب معلمان حق التدریسی از جمله نیازهای ضروری برگزاری این دوره میباشد.

هدف دوره:

- ارتقاء مهارت های تدریس برای علاقه مندان به تدریس در مدارس ابتدایی با مدارک دانشگاهی در سازمان آموزش و پرورش

- تأمین کمبود معلم در مدارس غیرانتفاعی

- آموزش ضمن خدمت برای معلمان حق التدریسی در مدارس غیرانتفاعی.

شرایط پذیرش:

این دوره آموزشی کوتاه مدت برای کلیه رشته های تحصیلی و علاقه مندان به تدریس در مدارس غیرانتفاعی مقطع ابتدایی در نظر گرفته شده است. شرط لازم برای گذراندن این دوره، داشتن مدرک کارشناسی است.

سرفصل:

  • روانشناسی کودک
  • روش تدریس و بررسی کتابهای فارسی
  • روشها و فنون تدریس
  • اندازه گیری و سنجش پیشرفت تحصیلی
  • طراحی، تولید و کاربرد مواد آموزشی
  • روش تدریس و بررسی کتابهای علوم تجربی
  • روش تدریس املاء و انشاء
  • روش تدریس و بررسی کتابهای قرآن و هدیه های آسمانی
  • چگونگی آموزش IT به کودکان

مدت دوره:

مدت دوره

(ساعت)

نظری

عملی

جمع

۴۱:۰۰

۵۱:۰۰

۹۲:۰۰