زبان های خارجی

زبان های خارجی

- دوره های آمادگی آزمونهای انگلیسی

- دوره های غیرانگلیسی

- دوره های تخصصی زبان انگلیسی

- دوره های عمومی زبان انگلیسی

مهارت های تدریس زبان انگلیسی
اموزش مهارت های تدریس زبان انگلیسی از یک سو می تواند فراگیران را برای احراز شغل مناسب در این حوزه توانمند سازد، و از سوی دیگر می تواند نیاز روز افزون به مدرس زبان انگلیسی در مراکز آموزشی جهاد دانشگاهی و در سراسر کشور را مرتفع نماید. آموزش مهارت های تدریس و شیوه کلاس داری به مدرسین بالفعل و بالقوه زبان انگلیسی هدف این کارگاه است.

 

 


‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

زبان انگلیسی کودکان
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
شرایط سنی کودکان اقتضا می کند که آنها آموزش های مختلف از جمله آموزش زبان را در کنار همسالان خود و با محتوا وشیوه های آموزشی ویژه این گروه سنی دنبال کنند. آموزش مهارت های گفتاری، نوشتاری، شنیداری و خواندن زبان انگلیسی از سطح مبتدی تا متوسط هدف این دوره است. فراگیران بعد از گذراندن موفقیت آمیز آخرین سطح این دوره و براساس نتیجه آزمون جامع کتبی و شفاهی پایان دوره و با توجه به شرایط سنی، وارد یکی از سطوح دوره آموزشی نوجوانان یا بزرگسالان می شوند.


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: انگلیسی زبان انگلیسی زبان دوره مهارت مهارت تدریس آموزش آموزشی