معماری داخلی

معماری داخلی

معرفی دوره:

آگاهی انسان از دنیای پیرامون و آشنایی با عوامل تاثیرگذار بر راحتی و آسایش، او را بر آن داشت تا ضمن بهتر شناختن محیط پیرامون و عواملی که بر ابراز خوشایندی او از محیط و فضایی که در آن، زمان خود را سپری می نماید در به کارگیری این عوامل کوشا باشد..باور اینکه طراحی و خلق معماری یک فضا در کنار رنگ، نور و بافت و هماهنگی در همه موارد می تواند این آسایش، راحتی و دلپذیری و در یک کلام معماری و معماری داخلی خوب را به ارمغان آورد. این مهم ضرورت تعریف دوره های آموزشی کوتاه مدت را ضروری می سازد.

هدف دوره:

 • طراحی مرتبط با آرایش محیط های با کاربری های مختلف را بر اساس نوع استفاده ارائه دهند.
 • طراحی و چیدمان فضاهای اداری، نمایشگاهی، آموزشی، منازل و غیره را داشته باشند.
 • طراحی و تغییر کاربری فضا و انتخاب مبلمان و تزئینات مناسب با فضا را ارائه نمایند.
 • طراحی و به کارگیری نورپردازی و رنگ مناسب، همراه با ایجاد هماهنگی با دیگر عناصر توانمند باشند.

سرفصل:

 • مبانی هنر و معماری داخلی
 • گرافیک و زیبایی شناسی
 • هندسه ترسیمی
 • نقشه کشی
 • شیوه های بیان
 • ماکت سازی
 • رنگ شناسی
 • تاریخ معماری داخلی
 • مبلمان و چیدمان
 • شناخت مواد و مصالح
 • روشنایی و نورپردازی
 • طراحی فضای سبز
 • تاسیسات و تنظیم شرایط محیطی
 • کنترل صوتی

مدت دوره:

نظری

عملی

جمع

۱۲۰

۴۹۰

۶۱۰