آمادگی آزمون TOLIMO

دوره آموزشی آمادگی آزمون تولیمو

TOLIMO Preparation

معرفی دوره :

در چند سال اخیر، به دلیل گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی، به ویژه دوره های دکتری، در داخل کشور و نقش قابل توجه زبان انگلیسی برای قبولی در این دوره ها، آزمون های مختلفی به منظور ارزشیابی توانمندی های زبان انگلیسی داوطلبین، در داخل کشور برگزار می شود.. یکی از اینها آزمون TOLIMO است که به وسیله سازمان سنجش برگزار می شود. عنوان آزمون مخفف اسم سازمان سنجش است. این آزمون مهارت های خواندن و درک مطلب، درک مطلب شنیداری، نوشتار و گرامر را مورد ارزشیابی قرار می دهد. دوره آمادگی آزمون تولیمو برای آماده سازی داوطلبین شرکت کننده در این آزمون برگزار میگردد.

هدف دوره:

دوره حاضر با هدف آشنا کردن داوطلبین با آزمون اِم اس آرتی و ارتقا مهارت های خواندن و درک مطلب و واژگان، درک مطلب شنیداری و گرامر زبان انگلیسی آنها برگزار می گردد.

شرایط پذیرش:

این دوره ویژه بزرگسالان می باشد و لازم است داوطلبین از آشنایی متوسط با مهارت های خواندن و درک مطلب، شنیدار و درک مطلب، واژگان و گرامر زبان انگلیسی برخوردار باشند.

مدت دوره:

مدت دوره

(ساعت)

نظری

عملی

۷۵:۰۰

۳۵:۰۰

۴۰:۰۰

 

ساختار دوره:

این دوره شامل یک ترم ۷۵ ساعته است که طی ۱۰ هفته و بر اساس سرفصل های ارائه شده برگزار میشود.

  • خواندن و درک مطلب
  • درک مطلب شنیداری
  • نوشتار
  • گرامر