برنامه کلاسی دوره تربیت نیروی پذیرش در آزمایشگاه تشخیص طبی

دوره تربیت نیروی پذیرش در آزمایشگاه تشخیص طبی

ردیف

عنوان درس

مدت (ساعت)

زمان برگزاری

تاریخ شروع

تاریخ پایان

شهریه (ریال)

ثبت نام آنلاین

روز

ساعت

۱

دوره تربیت نیروی پذیرش در آزمایشگاه تشخیص طبی ۲۶

۵۶

سه شنبه

۱۷-۱۹

۳/‏۸/‏۱۴۰۲

۱/‏۱۲/‏۱۴۰۲

۰۰۰/‏۰۰۰/‏۱۳

لینک ثبت نام حکمت

با اعطای گواهینامه معتبر از سازمان جهاد دانشگاهی گیلان

تلفن تماس: ۰۱۳۳۴۳۵

‌‌‌‌