برنامه کلاسی دوره تربیت نیروی پذیرش در آزمایشگاه تشخیص طبی

دوره تربیت نیروی پذیرش در آزمایشگاه تشخیص طبی

ردیف

عنوان درس

مدت (ساعت)

زمان برگزاری

تاریخ شروع

تاریخ پایان

شهریه (ریال)

ثبت نام آنلاین

روز

ساعت

۱

دوره تربیت نیروی پذیرش در آزمایشگاه تشخیص طبی ۱۵

۳۶

سه شنبه

۱۴:۳۰-۱۷

۹۸/۱۱/۰۸

۹۹/۰۲/۰۸

۴.۹۰۰.۰۰۰

جهت ثبت نام کلیک نمایید

با اعطای گواهینامه معتبر از سازمان جهاد دانشگاهی گیلان

تلفن تماس: ۰۱۳۳۴۳۵

نحوه ثبت نام:

* مراجعه به سایت http://www.gujd.ir و ثبت نام بصورت اینترنتی از بخش سامانه ثبت نام آنلاین

*ارائه یک قطعه عکس هنگام شروع دوره به دفتر ثبت نام جهت دریافت کارت شرکت در کلاس