طراحی لباس

طراحی لباس

معرفی دوره:

همه ما بخشی از ساعات روزمره خود را به هنر اختصاص می دهیم؛ فعالیت هایی مثل انتخاب لباس، مشاهده آثار هنری، دیدن فیلم یا فعالیت های دیگر. هر فردی در انتخاب لباس خود سلیقه خاصی را به کار می گیرد و با توجه به نوع کاربرد آن، جنس، طرح و رنگ خاصی را در نظر می گیرد. با توجه به اهمیت طراحی لباس در شرایط زمانی کشور ایران، لازم است بیش از پیش به این مقوله پرداخته شود.

هدف دوره:

  • آشنایی فراگیران با مقوله طراحی لباس و شناختن البسه تاریخی و محلی ایران زمین؛
  • ایجاد توانایی در طراحی اندام به صورت مطلوب و انجام تکنیکهای رنگی مختلف در طراحی لباس؛
  • آشنایی فراگیران با عیوب مختلف اندام و انتخاب طرح مناسب جهت پوشاندن و یا تخفیف آن معایب؛
  • آشنایی فراگیران با تأثیرات بصری خطوط، فرم، رنگ و.... بر روی اندام و در نهایت ارائه طرحی که از نظر خلاقیت بصری دارای توازن و تعادل باشد.

سرفصل:

  • مبانی طراحی لباس (طراحی عمومی)
  • آشنایی با کاربرد ابزار و مواد رنگی در طراحی لباس
  • شناخت و بررسی اندام و تاثیرات بصری در طراحی لباس
  • خلاقیت و نوآوری در طراحی لباس

 

مدت دوره:

مدت دوره

(ساعت)

نظری

عملی

جمع

۲۰

۱۰۰

۱۲۰