بحث آزاد به زبان انگلیسی

بحث آزاد به زبان انگلیسی

Free Discussion in English

معرفی دوره :

فراگیران سطوح متوسط و پیشرفته دوره های آموزشی زبان انگلیسی نیاز به فرصت های بیشتری برای تمرین مکالمه و استفاده عملی از مهارت های زبانی خود دارند. آنها با شرکت در دوره آموزشی بحث آزاد به زبان انگلیسی می توانند به درونی سازی ساختارها، واژگان و اصطلاحات پیش آموخته زبانی و غیر فعال ذهنی خود پرداخته و خود را در مهارت گفتاری و شنیداری توانمند تر سازند. از سوی دیگر، برخی از فارغ التحصیلان دوره های آموزشی زبان انگلیسی بدلیل عدم ارتباط با زبان انگلیسی، بویژه عدم استفاده از مهارت گفتاری، به مرور آموخته های خود را فراموش می کنند. دوره آموزشی بحث آزاد به زبان انگلیسی میتواند به تثبیت و تقویت مهارت گفتاری این دسته از افراد نیز کمک کند.

هدف دوره:

هدف این دوره تمرین و تقویت مهارت گفتاری فراگیران است.

شرایط پذیرش:

این دوره آموزشی برای نوجوانان و بزرگسالان در سطوح متوسط و پیشرفته ارائه می گردد و تنها شرط ورود به آن برخورداری از سطح زبانی مورد نیاز برای دوره است.

مدت دوره:

مدت دوره

(ساعت)

نظری

عملی

۴۰:۰۰

۰۵:۰۰

۳۵:۰۰

 

ساختار دوره:

دوره بحث آزاد به زبان انگلیسی شامل ۱ ترم ۴۰ ساعته است و بر اساس محورهای مشخص شده برگزار می گردد. لازم به ذکر است که در صورت نیاز و استقبال فراگیران، تعداد ترم های دوره قابل افزایش می باشد.