تکنیک های چاپ و نقاشی روی پارچه (مقدماتی)

تکنیک های چاپ و نقاشی روی پارچه (مقدماتی)

معرفی دوره:

تاریخ دقیقی از اولین نقش زده شده بر پوشاک در دست نیست. آثار به دست آمده از البسه های چندین هزار ساله، نمایانگر آن است که نقوشی هر چند کوچک در حاشیه لباس ها به کار میرفته است. در طول تاریخ هنر، این نقوش ساده و یکنواخت تدریجاً متنوع تر و پیچیده تر شدند و تکنیک های نقش زنی بر پارچه نیز، چه به صورت بافت یا چاپ تغییراتی کرد. بهره گیری از قدرت خلاقیت ذهن، توأم با پیشین های قوی از نقش مایه ها، به این رشته کیفیتی بخشیده که می تواند پاسخگوی نیازهای متنوع مشتریان آن در مصارف گوناگون باشد. این دوره به منظور پاسخگویی به این نیاز طراحی شده است.

هدف دوره:

 • شناخت اصول اساسی در طراحی پارچه و تکنیک های تخصصی چاپ بر روی پارچه به منظور غنی کردن طرح های اصیل ایرانی در بازار داخلی و خارجی

سرفصل:

 • طراحی پارچه
 • فراگیری تکنیک های مختلف چاپ با مهر و قالب؛
 • نحوه ساخت شابلون و استفاده آن در چاپ پارچه؛
 • مراحل راپورت بندی و شناخت انواع راپورت در پارچه؛
 • شناخت پارچه های مختلف و ایستاده از رنگهای مناسب برای هر پارچه؛
 • آشنایی با مراحل موم گیری و ابزار آن و نحوه رنگ آمیزی و موم گیری و شستشو؛
 • طراحی و کمپوزیسیون بندی مناسب طرح بر روی پارچه؛
 • آشنایی با موارد کاربردی نقاشی بر روی پارچه؛
 • آموزش نحوه انتقال طرح روی پارچه و لباس؛
 • اجرا بر روی پارچه و لباس به صورت پروژه نهایی.

مدت دوره:

مدت دوره

(ساعت)

نظری

عملی

جمع

۰۵ :۰۰

۲۵ :۰۰

۲۵ :۰۰