خوشنویسی تحریری

خوشنویسی تحریری

معرفی دوره:

از آنجایی که خط از میراث فرهنگی و باستانی هر تمدن و ملتی است، احیای نهضت خوشنویسی از طریق آموزش شیوه های نوین خوشنویسی از جمله خوشنویسی با خودکار، امروزه اهمیت زیادی دارد و این مهم در خصوص خط فارسی، موجب حفظ و ماندگاری خط ایرانی و زیبانویسی این خط خواهد شد. علاوه بر این داشتن خط خوب در هر جا و مکان علاوه بر ایجاد حس زیبایی شخصیت، موجبات ارتقاء افراد را فراهم میکند.

هدف دوره:

 • آشنایی فراگیران با پیشینه پیدایش خط در دوره اسلامی؛
 • آشنایی فراگیران با خط نستعلیق در حد مفردات- اتصالات- حروف الفبا- سطرنویسی- متننویسی- کتابت؛
 • ایجاد حس علاقه مندی در فراگیران برای ممارست و تمرین بیشتر خط تحریری؛
 • آموزش نحوه صحیح نوشتن کلمات روی خط کرسی از طریق کپی برداری از سرمشق و قلم.

سرفصل:

 • آشنایی با خط کرسی
 • نحوه ادای کشیده ها روی خط زمینه
 • نمودار نحوه قرار گرفتن کلمات
 • آشنایی با قواعد متن نویسی
 • فضابندی کاغذ با توجه به سطر و حروف به طور یکسان در بیاض کاغذ
 • حوه صحیح گرفتن قلم و آشنایی با زیرنویس مناسب
 • آشنایی با تک تک اتصالات حروف الفبا

مدت دوره:

مدت دوره

(ساعت)

نظری

عملی

جمع

۰۷ :۰۰

۴۳ :۰۰

۵۰ :۰۰