زیورآلات نیمه قیمتی بامهره و...

زیورآلات نیمه قیمتی بامهره و...

معرفی دوره:

توسعه، اشتغال و معرفی و آموزش راه های کسب و کار خوداشتغالی از برنامه های جهاد دانشگاهی می باشد به طور کلی دوره های مرتبط با گوهرشناسی غالباً جهت راه اندازی نیاز به سرمایه کلان دارند. به همین دلیل معرفی و آموزش دوره هایی که نیازبه سرمایه زیاد و ابزارآلات سنگین نداشته باشند و همچنین نیز بازار کار را مرتفع نمایند یک فعالیت مفید خواهد بود. دوره آموزشی ساخت زیور آلات نیمه قیمتی با مهره making Beads یکی از این دوره ها محسوب میشود. فراگیران با یادگیری این دوره، می توانند برای خودشان کسب و کار به وجود بیاورند.

هدف دوره:

  • طراحی و ساخت انواع زیورآلات از قبیل گوشواره، گردنبند و غیره با استفاده از مهره های سنگی

سرفصل:

  • گردنبند و دستبند خطی ساده
  • آویزهای دو رشته ای
  • آویزهای چند رشته ای
  • گره مروارید
  • گردنبند و دستبند با سنگهای ریز و رشته ای
  • کار با مفتول در ساخت قطعات
  • استفاده از زنجیر در ساخت قطعات

مدت دوره:

مدت دوره

(ساعت)

نظری

عملی

جمع

۰۸ :۰۰

۷۰ :۰۰

۷۸ :۰۰