طراحی معماری و نقشه های اجرایی با نرم افزار Revit

رِویت Revit

معرفی دوره :

نرم افزار Revit برای ایجاد مدلسازی اطلاعات یک سیستم طراحی و مستندسازی طراحی شده است و به منظور طراحی رسم و رویه مورد نیاز در یک پروژه حرفه ای پیشنهاد میگردد. نرم افزار فوق از قویترین نرم افزارهای طراحی معماری و نقشه های ساختمانی است که جهت طراحی ۲ بعدی و ۳ بعدی برای مهندسین، کاربرد فراوان دارد. نیاز جامعه امروزی به طراحی ها و زیباسازی محیط های ساختمانی با توجه به پروژه های متعدد و متنوع ساختمانی، وجود نرم افزارهای مختلف را جهت تسهیل در طراحی ضروری می نماید.

هدف دوره:

- آشنایی با اصول طراحی و ترسیم نرمافزار Revit و مدلسازی هوشمند ۲ و ۳ بعدی به صورت همزمان؛

- آشنایی با چگونگی طراحی حجمی و تبدیل آن به نقشه های اجرایی؛

- آشنایی با نحوه ی ارتباط این نرم افزار با نرم افزارهای D Max 3و AutoCAD به صورت ورودی و خروجی؛

- آشنایی با ساخت انیمیشن کامل از نماها و پلان های طراحی شده؛

- آشنایی با شیوه گرفتن هر گونه پلات و پرینت از هر سطح مقطعی؛

- آشنایی با قابلیت شیت بندی همزمان با مقیاسهای مد نظر.

سرفصل:

  • ترسیم سریع نقشه های ساختمانی و اجرایی
  • ترسیم دو بعدی و سه بعدی نقشه ها به طور همزمان
  • جداول متره
  • تبدیل نقشه های فاز ۱ به فاز ۲
  • مطالعات اقلیمی
  • طراحی حجمی و تبدیل آن به نقشه های اجرایی

مدت دوره:

نظری: ۰ ساعت عملی: ۴۰ ساعت جمع: ۴۰ ساعت