الگوسازی ودوخت

الگوسازی و دوخت عمومی

معرفی دوره:

در دنیای امروز نقش لباس و زیبایی فرد و تاثیر آن در شخصیت و برازندگی و نشان دادن فرهنگ، سنت، آداب و رسوم، ملیت، مذهب، سرزمین، مکان، زمان اهمیت بیشتری پیدا کرده و از تاثیر دنیای مد هم بی بهره نمانده است. دوخت لباس نیز با پیشرفت علوم و فنون و تکنیک همگام شده و روشهای ساده اولیه دوخت و تهیه لباس تقریباً مطرود شده است. اگرچه طراح لباس با توجه به نیاز جامعه و رعایت شخصیت اجتماعی و فرهنگی افراد و با دقت و ذوق و سلیقه لباسی را طراحی میکند که از همه جهات مورد پسند جامعه قرار گیرد، اما باید قادر به رسم الگو و ساخت آن بدون عیب و نقص و دوخت لباس نیز باشد،. نقاش میتواند لباس زیبایی را طراحی کند که از نظر تکنیک نقاشی بی عیب و نقص باشد اما آیا قادر است طرح خود را نیز به مرحله اجرا در آورد و آیا معانی خاص خطوط مختلفی را که در روی طرح یک لباس رسم کرده به خوبی میداند. در این دوره آموزشی هنرجو تمام تکنیک های طراحی دوخت و الگو وسازی و دوخت را به صورت تخصصی آموزش میبیند.

هدف دوره:

  • آموزش شیوه های کاربرد برش الگو و آماده سازی الگو برای برش؛
  • آشنایی تکنیک های دوخت برای هر لباس که نقش مهمی را ایفا میکند و از سوی دیگر با روشهای رسم الگو در کشورهایی که در زمینه تولید پوشاک و صادرات آن موف هستند آشنا شود و اطلاعات کافی در مورد شیوههای دوخت نیز کسب نماید.

سرفصل:

  • الگوسازی دامن
  • الگوسازی انواع شلوار
  • الگوسازی انواع بلوز و کت بهاره
  • انتقال پنس
  • الگو سازی انواع مانتو و پالتو
  • الگوسازی انواع پیراهن

 

مدت دوره:

مدت دوره

(ساعت)

نظری

عملی

جمع

۵۵:۰۰

۱۲۵:۰۰

۱۸۰:۰۰