دوخت انواع کیف زنانه ومردانه

دوخت انواع کیف زنانه ومردانه

(دست دوزهای چرمی (سراجی سنتی))

معرفی دوره:

با توجه به اهمیت هنرهای سنتی و صنایع دستی به عنوان یکی از مهمترین عناصر هویت ملی و بومی، برگزاری دورههای آموزشی در زمینه رشته های مختلف صنایع دستی از جمله سراجی سنتی (چرم دوزی) به عنوان یکی از غنیترین رشتهها با پیشینهای زیاد، مورد لزوم بوده و جایگاه ویژهای دارد.

هدف دوره:

  • آشنایی با مبانی نظری هنرهای سنتی و پیشینه ی سراجی در ایران
  • آموزش تخصصی دوخت چرم با کاربردهای مختلف

سرفصل:

  • آشنایی با تاریخچه سراجی در ایران.
  • آشنایی مقدماتی با انواع چرم و آموزش انواع دوختها به روی چرم.
  • آموزش دوخت و ساخت اشیای چرمی.
  • خلاقیت در ساخت اشیای چرمی در تنوع کاربرد اشیا و ایجاد نقوش به روی آنها

مدت دوره:

مدت دوره

(ساعت)

نظری

عملی

جمع

۰۵ :۰۰

۲۵ :۰۰

۲۵ :۰۰