تکنیک های تزیینی چرم

تکنیک های تزیینی چرم

(تکمیلی چرم)

معرفی دوره:

با توجه به اهمیت هنرهای سنتی و صنایع دستی به عنوان یکی از مهمترین عناصر هویت ملی و بومی، برگزاری دوره های آموزشی در زمینه رشته های مختلف صنایع دستی از جمله سراجی سنتی (چرم دوزی) به عنوان یکی از غنیترین رشته ها با پیشینه های زیاد، مورد لزوم بوده و جایگاه ویژهای دارد. طبعاً یادگیری تکنیک های مختلف کار با چرم و انجام هنر های مختلف بر روی آن در ارتقای کمی و کیفی محصولات آنچه از لحاظ زیبا شناسی و چه کاربرد، نقش به سزایی خواهد داشت.

هدف دوره:

  • آشنایی با تکنیک های نقاشی، سوخت، حکاکی و معرق چرم.

سرفصل:

  • آشنایی با نقاشی روی چرم
  • آشنایی با سوخت روی چرم
  • آشنایی با حکاکی روی چرم
  • آشنایی با معرق روی چرم

مدت دوره:

مدت دوره

(ساعت)

نظری

عملی

جمع

۰۹ :۰۰

۲۱ :۰۰

۳۰:۰۰