برنامه کلاسی تربیت معلم ابتدایی

دوره تربیت معلم ابتدایی

ردیف

عنوان درس

مدت (ساعت)

زمان برگزاری

تاریخ شروع

تاریخ پایان

شهریه (ریال)

ثبت نام آنلاین

روز

ساعت

۱

تربیت معلم ابتدایی ۳۰

۹۲

پنج شنبه

۹:۳۰-۱۷

۹۸/۱۱/۰۳

۹۹/۰۲/۰۳

۴.۴۰۰.۰۰۰

جهت ثبت نام کلیک نمایید

۲

تربیت معلم ابتدایی ۳۱

۹۲

پنج شنبه

۹:۳۰-۱۷

۹۸/۱۲/۰۱

۹۹/۰۳/۰۱

۴.۴۰۰.۰۰۰

جهت ثبت نام کلیک نمایید

با اعطای گواهینامه معتبر از سازمان جهاد دانشگاهی گیلان

تلفن تماس: ۰۱۳۳۴۳۵

نحوه ثبت نام:

* مراجعه به سایت http://www.gujd.ir و ثبت نام بصورت اینترنتی از بخش سامانه ثبت نام آنلاین

*ارائه یک قطعه عکس هنگام شروع دوره به دفتر ثبت نام جهت دریافت کارت شرکت در کلاس