برنامه کلاسی تربیت معلم ابتدایی

دوره تربیت معلم ابتدایی

ردیف

عنوان درس

مدت (ساعت)

زمان برگزاری

تاریخ شروع

تاریخ پایان

شهریه (ریال)

ثبت نام آنلاین

روز

ساعت

۱

تربیت معلم ابتدایی ۶۳

۹۲

پنجشنبه

۹-۱۵

۱۳/‏۷/‏۱۴۰۲

۱۷/‏۱۲/‏۱۴۰۲

۰۰۰/‏۰۰۰/‏۱۵‌‌‌‌‌‌‌

لینک ثبت نام حکمت

۲

تربیت معلم ابتدایی ۶۴

۹۲

پنجشنبه

۹-۱۵

۱۱/‏۸/‏۱۴۰۲

۲۳/‏۱۲/‏۱۴۰۲

۰۰۰/‏۰۰۰/‏۱۵

لینک ثبت نام حکمت

با اعطای گواهینامه معتبر از سازمان جهاد دانشگاهی گیلان

تلفن تماس: ۰۱۳۳۴۳۵

‌‌‌‌